+1-323-909-4740 blog@hegars.com

OpenSSL Convert PEM

Convert PEM to DER

openssl x509 -outform der -in certificate.pem -out certificate.der

Convert PEM to P7B

openssl crl2pkcs7 -nocrl -certfile certificate.cer -out certificate.p7b -certfile CACert.cer

Convert PEM to PFX

openssl pkcs12 -export -out certificate.pfx -inkey privateKey.key -in certificate.crt -certfile CACert.crt

OpenSSL Convert DER

Convert DER to PEM

openssl x509 -inform der -in certificate.cer -out certificate.pem

OpenSSL Convert P7B

Convert P7B to PEM

openssl pkcs7 -print_certs -in certificate.p7b -out certificate.cer

Convert P7B to PFX

openssl pkcs7 -print_certs -in certificate.p7b -out certificate.cer

openssl pkcs12 -export -in certificate.cer -inkey privateKey.key -out certificate.pfx -certfile CACert.cer

OpenSSL Convert PFX

Convert PFX to PEM

openssl pkcs12 -in certificate.pfx -out certificate.cer -nodes